Citrine/CEB | Manual

[ Pag-file ] kandado

☞ f := Pag-file _bag-o nga: 'x.txt'.
☞ l := f kandado.
✎ pagsulat: l, hunong.
Tinuod