Citrine/CEB | Manual

[ Ang String ] gikan sa: [ Numero ] gitas-on: [ Numero ].

☞ x := 'hello' gikan sa: 2 gitas-on: 3.
✎ pagsulat: x, hunong.
ell