Citrine/CEB | Manual

[ Numero ] [ Ang String ]

☞ x := 3 dollars.
✎ pagsulat: x kwalipikasyon.
dollars