Citrine/CEB | Manual

[ Pag-file ] anaa

☞ f := '/tmp/a.txt'.
☞ x := Pag-file _bag-o nga: f.
Programa kabhang: 'rm ' + f.
✎ pagsulat: f anaa, hunong.
Programa kabhang: 'touch ' + f.
✎ pagsulat: f anaa, hunong.
/tmp/a.txt
/tmp/a.txt