Citrine/CEB | Manual

[ Ang String ] hash: [ Ang String ]

☞ x := '123'.
☞ y := x hash: '1234567890123456'.
✎ pagsulat: x, hunong.
✎ pagsulat: y, hunong.
123
18108683157783875119