Citrine/CEB | Manual

[ Tumong ] mensahe: [ Ang String ] argumento: [ Paglista ]

☞ x := 5.
☞ y := x mensahe: '*' argumento: (Paglista ← 2).
✎ pagsulat: y, hunong.
10