Citrine/CEB | Manual

[ Pag-file ] katapusan.

☞ f := Pag-file _bag-o nga: '/tmp/a.txt'.
f pagsulat: 'abcdefgh'.
f abli: 'r'.
☞ x := f katapusan, pangita: -5, basaha ang mga bait: 3.
☞ y := f pag-uli, pangita: 5, basaha ang mga bait: 3.
✎ pagsulat: x, hunong.
✎ pagsulat: y, hunong.