Citrine/CEB | Manual

[ Ang String ] naglangkob: [ Ang String ]

☞ x := 'abc' naglangkob: 'a'.
☞ y := 'abc' naglangkob: 'z'.
✎ pagsulat: x, hunong.
✎ pagsulat: y, hunong.
Tinuod
Bakak