Citrine/CEB | Manual

[ Pag-file ] lista: [ Ang String ].

Programa kabhang: 'mkdir /tmp/files'.
Programa kabhang: 'touch /tmp/files/a.txt'.
Programa kabhang: 'touch /tmp/files/b.txt'.
☞ x := Pag-file lista: '/tmp/files'.
✎ pagsulat: x, hunong.
Paglista ← ((Mapa bag-o nga) gibutang:'file' sa:'type', gibutang:'a.txt' sa:'file') ; ((Mapa bag-o nga) gibutang:'folder' sa:'type', gibutang:'..' sa:'file') ; ((Mapa bag-o nga) gibutang:'file' sa:'type', gibutang:'b.txt' sa:'file') ; ((Mapa bag-o nga) gibutang:'folder' sa:'type', gibutang:'.' sa:'file')