Citrine/CEB | Manual

[ Ang String ] + [ Ang String ]

☞ x := 'ABC'.
☞ y := 'DEF'.
☞ z := x + y.
✎ pagsulat: z, hunong.
ABCDEF