Citrine/CEB | Manual

[ Ang String ] = [ Ang String ]

☞ x := 'Hello' = 'Hello'.
✎ pagsulat: x, hunong.
☞ x := 'World' = 'Hello'.
✎ pagsulat: x, hunong.
Tinuod
Bakak