Citrine/CEB | Manual

[ Paglista ] pinaagi sa: [ Paglista ].

☞ x := Paglista ← 'A' ; 'B' ; 'C'.
☞ y := Paglista ← 1 ; 2 ; 3.
☞ z := x pinaagi sa: y.
✎ pagsulat: z, hunong.
(Mapa bag-o nga) gibutang:'C' sa:'3', gibutang:'B' sa:'2', gibutang:'A' sa:'1'