Citrine/CEB | Manual

[ Pag-file ] pagsulat: [ Ang String ]

☞ f := Pag-file _bag-o nga: '/tmp/test.txt'.
f pagsulat: 'test'.
f suod nga.
☞ q := Pag-file _bag-o nga: '/tmp/test.txt'.
✎ pagsulat: q pagbasa, hunong.
test