Citrine/HI | Manual

[ क्षण ] प्रतीक्षा: [ संख्या ]

Reeks ← “Program प्रतीक्षा: 2।

” ; “
~$ x।ctr।।।। waits sec।।।।।।।। waits sec।।।।
~$_”
Reeks ← “Program wait: 2. ” ; “ ~$ x.ctr .... waits sec .... .... waits sec .... ~$_”