Citrine/HI | Manual

[ संख्या ] घातांक: [ संख्या ]

✎ लिखना: (2 घातांक: 3)। 8