Citrine/HI | Manual

[ क्षण ] जैसा: [ क्षण ]

☞ x ≔ क्षण नया।
☞ y ≔ क्षण नया जैसा: x।
✎ लिखना: x, रोकना।
✎ लिखना: y, रोकना।
2020-11-21 17:11:51
2020-11-21 17:11:51