Citrine/KU | Manual

[ Dosî ] rêzok: [ Ben ].

Bername legan: 'mkdir /tmp/files'.
Bername legan: 'touch /tmp/files/a.txt'.
Bername legan: 'touch /tmp/files/b.txt'.
☞ x := Dosî rêzok: '/tmp/files'.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
Rêzok ← ((Qert nşh) danîn:'file' li:'type', danîn:'a.txt' li:'file') ; ((Qert nşh) danîn:'folder' li:'type', danîn:'..' li:'file') ; ((Qert nşh) danîn:'file' li:'type', danîn:'b.txt' li:'file') ; ((Qert nşh) danîn:'folder' li:'type', danîn:'.' li:'file')