Citrine/KU | Manual

[ Evdem ] dor

☞ t := Evdem nşh.
t _dor: 'Europe/Amsterdam'.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t dor, rawestan.
t _dor: 'US/Hawaii'.
✎ nivîsîn: t, rawestan.
✎ nivîsîn: t dor, rawestan.
2020-04-18 20:35:39
Europe/Amsterdam
2020-04-18 08:35:39
US/Hawaii