Citrine/KU | Manual

[ Dosî ] vekirî: [ Ben ].

☞ f := Dosî _nşh: '/tmp/a.txt'.
f nivîsîn: 'abcdefgh'.
f vekirî: 'r'.
☞ x := f dawî, lêgerrîn: -5, xwendina bytes: 3.
☞ y := f şûndelêgerandin, lêgerrîn: 5, xwendina bytes: 3.
✎ nivîsîn: x, rawestan.
✎ nivîsîn: y, rawestan.