Citrine/KY | Manual

[ тизме ] копия

☞ a := тизме ← 1 ; 2 ; 3.
☞ b := a копия.
b койду эле: 999 __: 1.
✎ жаз: a, бирдиктүү.
✎ жаз: b, бирдиктүү.
тизме ← 1 ; 2 ; 3
тизме ← 999 ; 2 ; 3