Citrine/KY | Manual

[ логикалык ] да: [ зат ] же: [ зат ]

☞ x := ( 1 > 2 ) да: 'Y' же: 'N'.
☞ y := ( 2 > 1 ) да: 'Y' же: 'N'.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
N
Y