Citrine/KY | Manual

[ аркан ] _тизме

☞ x := '123'.
✎ жаз: x _тизме, бирдиктүү.
тизме ← 49 ; 50 ; 51