Citrine/KY | Manual

[ аркан ] камтыйт: [ аркан ]

☞ x := 'abc' камтыйт: 'a'.
☞ y := 'abc' камтыйт: 'z'.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
True
False