Citrine/KY | Manual

[ сан ] квадраттык тамыр

☞ x := 49.
☞ y := x квадраттык тамыр.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
7