Citrine/KY | Manual

[ File ] кошуу: [ аркан ]

☞ x := File _жаңы: '/tmp/a.txt'.
x жаз: '123'.
✎ жаз: x окуу, бирдиктүү.
x кошуу: '345'.
✎ жаз: x окуу, бирдиктүү.
123
123345