Citrine/KY | Manual

[ зат ] билдирүү: [ аркан ] аргументтер: [ тизме ]

☞ x := 5.
☞ y := x билдирүү: '*' аргументтер: (тизме ← 2).
✎ жаз: y, бирдиктүү.
10