Citrine/KY | Manual

[ аркан ] > [ аркан ]

✎ жаз: ('abc' > 'def'), бирдиктүү.
✎ жаз: ('def' > 'abc'), бирдиктүү.
False
True