Citrine/KY | Manual

[ аркан ] узундук

☞ x := '☘☘☘'.
✎ жаз: x байт, бирдиктүү.
✎ жаз: x узундук, бирдиктүү.
9
3