Citrine/KY | Manual

[ аркан ] үлгүгө: [ аркан ] жараяны: [ Block ] параметрлери: [ аркан ]

'hello world' үлгүгө: '([hl])' жараяны: { :arr
✎ жаз: (arr кошулууга: '|'), Бир мезгилдин акырына карата.
} параметрлери: ''.
h|hl|ll|ll|l