Citrine/KY | Manual

[ тизме ] акыркы

☞ x := тизме ← 1 ; 2 ; 3 ; 4.
☞ y := x акыркы.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
тизме ← 1 ; 2 ; 3 ; 4
4