Citrine/KY | Manual

[ тизме ] орду: [ сан ]

☞ x := тизме ← 'A' ; 'B' ; 'C'.
☞ y := x орду: 1.
☞ z := x ? 2.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
✎ жаз: z, бирдиктүү.
A
B