Citrine/KY | Manual

[ тизме ] кошуу: [ аркан ]

☞ x := тизме жаңы.
x кошуу: 3.
x ; 3.
x • 3.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
тизме ← 3 ; 3 ; 3