Citrine/KY | Manual

[ тизме ] өзгөрүү

☞ x := тизме ← 1 ; 2 ; 3.
☞ y := x өзгөрүү.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
1
тизме ← 2 ; 3