Citrine/KY | Manual

[ аркан ] белги.

☞ x := '123' белги.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
тизме ← '1' ; '2' ; '3'