Citrine/KY | Manual

[ карта ] _бар: [ зат ]

✎ x := карта жаңы.
x red: 'green', yellow: 'blue'.
✎ жаз: (x _бар: 'red'), бирдиктүү.
✎ жаз: (x _бар: 'purple'), бирдиктүү.