Citrine/KY | Manual

[ ирмем ] формат: [ аркан ]

☞ x := '%Y-%m-%d'.
☞ t := ирмем жаңы.
☞ q := t формат: x.
✎ жаз: q, бирдиктүү.
2020-04-18