Citrine/KY | Manual

[ Block ] кармап: [ Block ]

{
☞ z := 4 / 0.
} кармап: { :e
✎ жаз: e, Бир мезгилдин акырына карата.
}, Нускасы.
Нөлгө бөлүү