Citrine/KY | Manual

[ логикалык ] жана: [ логикалык ]

☞ x := ( 2 > 1 ) жана: ( 3 > 2 ).
☞ y := ( 2 > 1 ) жана: ( 2 > 3 ).
✎ жаз: x, бирдиктүү.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
True
False