Citrine/KY | Manual

[ File ] Бир мезгилдин акырына карата.

☞ f := File _жаңы: '/tmp/a.txt'.
f жаз: 'abcdefgh'.
f көрүү: 'r'.
☞ x := f Бир мезгилдин акырына карата, издегиле: -5, Окулган байттар: 3.
☞ y := f кайра айландыруу, издегиле: 5, Окулган байттар: 3.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
✎ жаз: y, бирдиктүү.