Citrine/KY | Manual

логикалык

☞ x := (1 = 0).
☞ y := (1 = 1).
✎ жаз: x, бирдиктүү.
✎ жаз: y, бирдиктүү.
False
True