Citrine/KY | Manual

[ аркан ] кошуу: [ аркан ].

☞ x := '123'.
x кошуу: '456'.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
123456