Citrine/KY | Manual

[ File ] жакын

☞ f := '/tmp/a.txt'.
f open: 'r+'
☞ n := f write bytes: '123'.
✎ жаз: n, бирдиктүү.
f жакын.
☞ q := '/tmp/a.txt'.
q көрүү: 'r'.
☞ x := q Окулган байттар: 2.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
q жакын.