Citrine/KY | Manual

[ аркан ] _байт: [ сан ]

☞ x := 'abc' _байт: 1.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
97