Citrine/KY | Manual

[ сан ] терс?

{ :i
✎ жаз: ( i - 5 ) терс?, бирдиктүү.
} * 10.
True
True
True
True
False
False
False
False
False
False