Citrine/KY | Manual

[ аркан ] ≥ [ аркан ]

✎ жаз: ('abc' ≥ 'def'), бирдиктүү.
✎ жаз: ('def' ≥ 'abc'), бирдиктүү.
False
True