Citrine/KY | Manual

[ аркан ] толуктоого байт: [ сан ].

☞ x := '123'.
x толуктоого байт: 65.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
123A