Citrine/KY | Manual

[ аркан ] уланат: [ аркан ]

☞ x := 'abca' уланат: 'a'.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
4