Citrine/KY | Manual

[ сан ] көбөйтүү: [ сан ]

☞ x := 5.
x көбөйтүү: 2.
✎ жаз: x, бирдиктүү.
10