Citrine/KY | Manual

[ карта ] эсептөө

☞ x := карта жаңы.
x
койду эле: 'a' __: 'b',
койду эле: 'c' __: 'd'.
✎ жаз: x эсептөө, бирдиктүү.
2