Citrine/KY | Manual

[ зат ] боюнча: [ аркан ] эмне: [ Block ]

☞ ☃ := зат жаңы.
☃ боюнча: 'name:' эмне: { :x
⚿ name := x.
}.
☃ боюнча: 'name' эмне: { ↲ ⚿ name. }.
☃ name: 'Snowman'.
✎ жаз: ☃ name, бирдиктүү.
☞ ⛇ := ☃ жаңы.
⛇ боюнча: 'name' эмне: {
↲ 'Inverted version' me: ⛏ `name.
}.
⛇ name: 'Snowman'.
✎ жаз: ⛇ name, бирдиктүү.
Snowman
Inverted version